Schoolbestuur

De Inrichtende Macht en leden van de Algemene Vergadering (17 mei 2006)

Benaming: VZW Vrij Katholiek Onderwijs Eernegem - Bekegem

 

 

Raad van Bestuur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere leden van de Algemene Vergadering:

 

 

 

 

 

 

 

De directeur is eveneens aanwezig op de vergaderingen met adviserende stem.

 

De Heer De Smedt Johan

voorzitter

Mevr. Daeleman Marleen

secretaris

E.H. Foulon André

 

Zr. Manhaeve Denise

 

De Heer Vanslembrouck Willy

 

Mevr. Vandeputte Trui

 

De Heer Logghe Piet

 

E.H. Dewulf Frans

 

De Heer Feys Eric

 

Zr. Lootens Godelieve