MaximumcapaciteitMaximumcapaciteit schooljaar 2020-2021


De directeur heeft in samenspraak met het schoolbestuur de maximumcapaciteit bepaald. Dit is het gevolg van het nieuw inschrijvingsbeleid dat op 1 januari in werking trad. Het maximaal toegelaten leerlingen is 590. De vastgelegde maximumcapaciteit laat ook uitschijnen dat onze basisschool geen inschrijvingsbeperking zal uitschrijven.