SchoolteamDirecteur

De heer Lamote Rik


AFDELING EERNEGEM

AFDELING BEKEGEM

Kleuter school

Kleuter school1KA:

juf Joyce / juf Floor

1:

juf Christine / juf Myriam

1KB:

juf Delphine D.

2+3:

juf Delphine V.

1KC:

Juf Cynthia2-3KA:

juf Lieselotte2-3KB:

juf Mieke2-3KC:

juf Elke2-3KD:

juf CorineL.O. Kleuter:

juf Joke en juf LinseKinderverzorgster:

mevr. Hanne Zorgjuf::

juf Joke en juf Linse1LA:

juf Leen

1ste graad:

juf Lindsey

1LB:

juf Sofie V.

2de graad:

mr. Marcel

1LC:

juf Christa

opsplitsing

juf Bea

2LA:

juf Ann / juf Emelie

3de graad:

juf Lynn

2LB:

juf Marianne / juf Petra

L.O. lager:

juf Veerle

3LA:

juf Karine / juf Martine

3LB:

juf Gudrun / juf Tessa

4LA:

juf Evelyn T.4LB:

juf Evelyne5LA:

juf Lies5LB:

mr. Danny / juf Bea6LA:

juf Sophie Q.6LB:

mr. Luc / mr. ThomasAmbulante zorg 1l: 

juf Francine

L.O. lager:

mr. Dieter
juf VeerleLagere school

Lagere school

Zorgteam o.l.v. de zorgcoördinatoren juf Carine en juf Sofie

juf Sandra

Administratieve medewerkers

mevr. Annick G.

mevr. Nadine

mevr. Annelies

mevr. Mieke


Beleidsondersteuner

juf Sophie Q.


ICT-coördinator

mr. Kristof