LOC

Wat is het LOC?

Het LOC (Lokaal Onderhandelingscomité) is een structureel forum waarop het schoolbestuur en afgevaardigden van het personeel overleggen over materies die het schoolleven aanbelangen (personeelsaangelegenheden, arbeidsvoorwaarden, schoolreglement, …).

Samenstelling van het LOC:

Het LOC is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van het schoolbestuur en het personeel.

Leden van het LOC

Voorzitter: Logghe Piet

Secretaris: Juf Christa Bonny

- Zr. Lootens Lieve

- Daeleman Marleen

- Vanslembrouck Willy

- Juf Evelyn Tavernier

- Juf Sandra Paepe

- Juf Sophie Quartier

 De directeur is eveneens aanwezig en heeft een adviserende functie.

Bevoegdheden

Informatierecht, onderhandelingsbevoegdheid, toezichtsbevoegdheid en bemiddelingsbevoegdheid