Schoolbestuur

De school wordt bestuurd door de vzw Katholiek Onderwijs Hinterland (KOHi).
Dit is een fusie tussen volgende scholen:

Vrije Basisschool Gravenbos – Gistel
Vrije Basisschool De Driespan – Gistel – Moere - Zevekote
Vrije Basisschool De Tandem – Roksem - Westkerke
Sint-Godelievecollege SIGO – Gistel - Eernegem
Vrije Basisschool Heilige Familie – Oudenburg -Ettelgem
Vrije Basisschool – Eernegem - Bekegem

SAMENSTELLING SCHOOLBESTUUR

Voorzitter: Michel Maricau
Ondervoorzitters: E.H. Edgard Duplacie, Geert Sanders, Piet Logghe
Penningmeester: Eddy Breemersch
Secretaris: Hugo Gevaert

Clarysse Noé
Debeer Marleen
Proot Johan
Roose Karl
Roose Kurt
Vandeputte Trui
Vanhee Marijke
Vanhoutte Marie
Vanslembrouck Willy


LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Daeleman Marleen
Desmedt Johan
Dewulf Frans
Dewulf Maria
Foulon André
Lootens Lieve
Manhaeve Denise
Philippe Rozanne
Vanbelleghem Johan
Vandenberghe Wilfried
Vanmullem Daniel
Wydooghe Lieve


ADVISEURS

WILLEMS Peter (directeur VBS Gravenbos)
BULCKE Evelien (directeur VBS De Driespan)
MERGAERT Lieve (directeur VBS De Tandem)
MERCHIERS Ann (directeur VBS Heilige Familie)
LAMOTE Rik (directeur VBS Eernegem)
DAEMS Nathalie - NEUVROEN Koen (directie Sint-Godelievecollege)
BIEBAUW Sabine (coördinerend directeur scholengemeenschap NOVUS)