Schoolbestuur

De school wordt bestuurd door de vzw Katholiek Onderwijs Hinterland (KOHi).
Dit is een fusie tussen volgende scholen:

Vrije Basisschool Gravenbos – Gistel
Vrije Basisschool De Driespan – Gistel – Moere - Zevekote
Vrije Basisschool De Tandem – Roksem - Westkerke
Sint-Godelievecollege SIGO – Gistel - Eernegem
Vrije Basisschool Heilige Familie – Oudenburg -Ettelgem
Vrije Basisschool – Eernegem - Bekegem

SAMENSTELLING SCHOOLBESTUUR

Voorzitter: Michel Maricau
Ondervoorzitters: E.H. Edgard Duplacie, Geert Sanders, Piet Logghe
Penningmeester: Eddy Breemersch
Secretaris: Hugo Gevaert

Marleen Debeer
Johan Proot
Karl Roose
Kurt Roose
Marijke Vanhee
Willy Vanslembrouck

ADVISEURS

BIEBAUW Sabine (coördinerend directeur scholengemeenschap NOVUS)
BULCKE Evelien (directeur VBS De Driespan)
DAEMS Nathalie (directie Sint-Godelievecollege)
LAMOTE Rik (directeur VBS Eernegem)
MERCHIERS Ann (directeur VBS Heilige Familie)
MERGAERT Lieve (directeur VBS De Tandem)
NEUVROEN Koen (directie Sint-Godelievecollege afd. Eernegem)
WILLEMS Peter (directeur VBS Gravenbos)